Close

Privacy Verklaring & Algemene Voorwaarden

Privacy Verklaring

Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing, waardoor uw therapeut verplicht is u te informeren over en uw uitdrukkelijke toestemming te vragen voor het verwerken van uw gegevens.

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als uw behandelende therapeut een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht vanuit de Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO). Uw dossier bevat naast uw contact gegevens en persoonsgegevens informatie over uw gezondheidstoestand en gegevens over de gegeven behandelingen.

Alleen met uw uitdrukkelijke toestemming kan ik informatie die voor de behandeling noodzakelijk is opvragen bij een andere hulpverlener, denk aan uw huisarts. Ook deze informatie wordt opgenomen in uw dossier. Cliƫnten dossiers worden volgens de vereisten van de WGBO 15 jaar bewaard.

De therapeut van Praktijk voor Shiatsu en Body Coaching Zwolle doet haar uiterste best zorgvuldig en correct met uw persoonsgegevens en medische gegevens om te gaan. Onbevoegden zullen geen toegang kunnen verkrijgen tot uw dossier. Alleen uw behandelend therapeut of een eventuele vervanger heeft toegang tot uw dossier. Als therapeut heb ik een wettelijke geheimhoudingsplicht, het beroepsgeheim. Als Verpleegkundige heb ik daartoe ooit de eed afgelegd.

De gegevens uit uw dossier kunnen ook voor de volgende doeleinden worden gebruikt

  • om andere zorgverleners te informeren. Denk aan overdracht naar een andere therapeut of bij afronding van een behandeling. Dit gebeurt enkel met uw expliciete toestemming
  • Voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid
  • Voor volledig geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing of ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit van de behandeling

De volgende gegevens worden gebruikt voor de financiƫle administratie: uw naam, adres en woonplaats, uw geboortedatum, de datum en kosten van de behandeling en een omschrijving van de behandeling (bijvoorbeeld Shiatsu therapie of Body Coaching)

Mocht ik anderszins van uw gegevens gebruik willen maken dan zal ik daarvoor eerst uitdrukkelijk uw toestemming vragen.

Voor aanvang van een behandeling of traject zal ik u eenmalig vragen een behandelovereenkomst te tekenen. Deze behandelovereenkomst wordt in uw dossier bewaard.

Algemene Voorwaarden

Algemeen

Onderstaande bepalingen zijn van toepassing op alle diensten van de Praktijk voor Shiatsu en Body Coaching te Zwolle.

Annuleren

Annuleren van een gemaakte afspraak voor een behandeling bij de Praktijk voor Shiatsu en Body Coaching Zwolle kan kosteloos tot uiterlijk twee werkdagen voor aanvang van de behandeling. Bij annulering tot 24 uur voor de behandeling kunnen 50% van de kosten in rekening worden gebracht. Bij annulering minder dan 24 uur van te voren kan 100% van de kosten in rekening worden gebracht. Annuleren van een workshop of training kan kosteloos tot 3 weken voor aanvang. Daarna worden 75% van de kosten in rekening gebracht. Bij annulering door de Praktijk voor Shiatsu en Body Coaching Zwolle worden uiteraard geen kosten in rekening gebracht en worden reeds gedane betalingen teruggestort.

Betaling

Betaling dient na afloop van de behandeling contant te worden voldaan, er is geen pin automaat aanwezig, of via de factuur te worden overgemaakt. De factuur wordt meegegeven of per email verzonden na afloop van de behandeling. De behandelingen binnen de Praktijk voor Shiatsu en Body Coaching Zwolle komen vanaf medio 2020 voor vergoeding bij een zorgverzekeraar in aanmerking. 

Aansprakelijkheid

Klanten komen uit eigen vrije wil voor een behandeling bij de Praktijk voor Shiatsu en Body Coaching te Zwolle. De behandelingen zijn gebaseerd op kennis en inzichten uit zowel de Westerse als Oosterse geneeskunde, verworven bij in Nederland erkende opleidingsinstituten. Lies Domburg is geen arts. De behandelmethoden en adviezen zijn dan ook geen vervanging voor een medische behandeling door een arts. De Praktijk voor Shiatsu en Body Coaching Zwolle kan niet aansprakelijk worden gehouden voor enige schade die optreedt bij een behandeling of door gebruikmaking van de faciliteiten van de Praktijk voor Shiatsu en Body Coaching Zwolle.